Acceptance and Commitment Therapy: ACT

Acceptance and Commitment Therapy: ACT

 

  • ACT komt uit de positieve psychologie en maakt lastige dingen normaler, menselijker en lichter.
  • Je leert anders omgaan met je gedachten, emoties en gevoelens waardoor je psychologische flexibiliteit vergroot wordt. ACT empowered.
  • Mensen hebben vaak last van negatieve gedachtes over zichzelf, de ander en de wereld. Om hier uit te komen proberen mensen hun gedachten positiever te maken. Anderen proberen alles te  controleren of juist te vermijden. Het kost veel energie en het blijkt ook nog eens niet te werken.
  • ACT beschouwt pijn en leed als normale, onlosmakelijke onderdelen van het leven.
    Bij ACT gaan wij ervan uit dat we niet de inhoud van onze gedachten hoeven te veranderen, maar juist onze houding tegenover deze gedachten. De houding ten opzichte van gedachten en emoties is acceptatiegericht omdat vechten tegen onvermijdelijke zaken ten koste gaan van een waardevol en gelukkig leven.
  • Je gaat beseffen dat niet al je gedachten waar hoeven te zijn en dat het ook niet je handelen in de weg hoeven te zitten. Het is juist belangrijk weer te gaan doen wat jij echt belangrijk vindt.
  • Je krijgt uitleg, ervaringen en erkenning. Het werkt met humor, oefeningen, werkbladen, metaforen, filmpjes en huiswerk.

Hexaflex

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) behoort tot de derde-generatie-gedragstherapieën, die verschillende bekende en werkzame technieken met elkaar combineert. Het is in de jaren 80 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steve C. Hayes. Het model ACT bevat 6 kernprocessen en wordt ook wel de Hexaflex genoemd.

Mindfulness: Je gaat meer contact krijgen met het hier en nu en wat daarin te ervaren valt.

Acceptatie: Je leert vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden beter aan te kunnen en te accepteren door deze juist actief uit te nodigen. Je gaat een gezonde afstand creëren tot je verstand.

Defusie: Woorden en beelden die bij jou een heftige reactie teweeg brengen ga je neutraliseren waardoor ze je minder hard raken.

Zelf als context: Je zelfbeeld en zelfcompassie zullen reëler worden waardoor je een prettigere relatie met jezelf creëert.

Waarden: Je ontdekt wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven en op basis daarvan ga je keuzes maken.

Toegewijde Actie: Je gaat dingen uitproberen, ondernemen en je leven richting geven op basis van je waarden.

De kracht schuilt erin dat je alle 6 de kernprocessen leert kennen en doorloopt. Je krijgt hiermee een instrument in handen voor de rest van je leven. Mijn ervaring is dat ACT besmettelijk en bevrijdend is en een levenshouding wordt. Het geeft je de mogelijkheid om uit je serieuze hoofd te komen en in het echte leven te stappen.

Wacht niet met leven tot je de innerlijke strijd met jezelf gewonnen hebt, maar leef nu – voluit, met je verleden, met je herinneringen, met je angsten en met je verdriet.

Steven C. Hayes