Traumatherapie

Soms weet je dat je iets heftigs hebt meegemaakt en vaak ben je je er niet of nauwelijks van bewust dat een gebeurtenis uit het verleden zoveel impact kan hebben op je leven. De gevolgen van een trauma worden vaak pas veel later merkbaar. Een trauma wordt vaak onbegrepen en soms zelfs genegeerd, wat grote gevolgen kan hebben, zowel geestelijk als lichamelijk.

Er kan op diverse manieren gewerkt worden met trauma’s. Element heeft zich gespecialiseerd in het werken met Somatic Experiencing en TR-EMI.

Trauma is geen psychologisch, maar in de eerste plaats een biologisch verschijnsel. Door de taal van ons lichaam te leren spreken, kunnen we ons lichaam helpen zichzelf te genezen.

Peter A. Levine

Somatic Experiencing (SE)

Wat is Somatic Experiencing (SE)

Somatic Experiencing (SE) is een psycho-somatische methode voor het helen van diverse soorten trauma’s en is ontwikkeld door Dr. Peter Levine. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie en wordt in steeds meer landen toegepast. De afgelopen decennia is er meer inzicht gekomen in de gevolgen van trauma in het lichaam. Een aantal onderzoekers (Levine, Van der Kolk, Porges, Ogden) hebben aangetoond dat traumatische herinneringen anders in onze hersenen  worden opgeslagen dan gewone herinneringen.  Voor verwerking  helpt ‘anders denken’ niet. Het lichaam en het zenuwstelsel moeten worden aangesproken om de ervaring te verwerken en te integreren.

SE richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma’s in ons lichaam.

Wat is een trauma

Met een trauma wordt in SE bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd en blijft op de “alarmstand” staan waardoor je niet meer echt kunt ontspannen. De langdurige ontregeling die dit geeft, leidt tot allerlei lichamelijke en/of psychische klachten.

Een trauma kan o.a. het gevolg zijn van geweld, misbruik, een ongeluk, ziekte, natuurramp, oorlog, getuige zijn van een ramp, verwaarlozing, verlies van een dierbare, gemis aan steun of het ontbreken van een ouderfiguur of liefdeloze opvoeding.

Voorbeelden van symptomen van een trauma

 • Gevoel van vastzitten, onrust, onmacht, onveilig of onbegrensd voelen,
 • angst, paniek, overmatige alertheid, prikkelbaarheid
 • Depressieve gevoelens, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, concentratieverlies, geheugenproblemen, relatieproblemen, moeheid, krachtverlies in de spieren, slaapproblemen, darmproblemen
 • Dissociatie, gevoel dat deel van het lichaam niet van jou is
 • Vermijden, vergeten of ontkennen dat er iets gebeurd is of dat het belangrijk  is

Werkwijze

Somatic Experiencing is er op gericht om op zorgvuldige wijze, zonder herbeleving van het trauma, het lichaam te helpen de bevroren spanning stukje bij beetje los te laten. De beweging die er ‘toen’ niet kon zijn, kan alsnog worden afgemaakt. Door deze ontlading en ontspanning kan vaak na vele jaren, de rust in lichaam en geest terugkeren. Het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt hersteld. Op lichamelijk, mentaal en psychisch vlak word je draagkracht stapje voor stapje weer groter. Kenmerkend voor de methode is veiligheid, vertragen, titreren (verkleinen), steun, betrokkenheid, de herstelkracht van het lichaam aanspreken en hulpbronnen inzetten. Een voorbeeld van hulpbronnen kan humor zijn, gronding, ondersteuning ervaren, een fijne plek of prettige herinnering. Naast gesprekken kan er gewerkt worden met ondersteunende aanraking of oogbewegingen. Altijd gekleed en op basis van toestemming en afstemming.

Wat het oplevert

De meeste mensen ervaren dat er stapje voor stapje weer rust, ontspanning, kracht en vertrouwen  ontstaat en daardoor klachten verminderen of verdwijnen. Het kan zijn dat je weer duidelijk je grenzen voelt en kunt aangeven, je zelfrespect en zelfvertrouwen vergroot wordt, je meer veerkracht hebt om je leven aan te gaan en je meer plezier & levensenergie ervaart.

 

Praktisch

Een sessie duurt maximaal 1 uur. Soms geeft het lichaam duidelijk aan dat het genoeg is en duurt de sessie iets korter. We eindigen de sessie op zo’n manier dat je zo ontspannen mogelijk naar huis gaat.

Bij enkelvoudig trauma zijn enkele sessies vaak voldoende. Bij ontwikkelingstrauma of een opstapeling van trauma’s is een behandeltraject langduriger.

TR-EMI

Wat is TR-EMI

Trauma Release Eye Movement Integration is trauma therapie die gebaseerd is op oogbewegingen.  Het is een eenvoudige en snelle techniek die in veel gevallen toepasbaar is. De oogpatronen houden verband met de manier waarop wij informatie in ons brein hebben opgeslagen. Met EMI maak je nieuwe neurologische verbindingen aan in de hersenen. De gebeurtenis (herinnering) en de emotie worden van elkaar losgekoppeld. De herinnering zal blijven met alle daaraan verbonden leerlessen, alleen de emotionele pijn zal verminderen of verdwijnen. Je hoeft niet over de gebeurtenis te vertellen en daarmee het verhaal te herhalen. Een levende herinnering (beeld of emotie) en de wil om de emotionele pijn los te laten is voldoende.

Toepasbaar bij:

 • PTSD (posttraumatische stressstoornis)
 • Opdringerige herinneringen of nachtmerries
 • Schuldgevoel en schaamte
 • Fobieën
 • Emotionele disbalans
 • Depressie
 • Fysieke stressklachten

Deze methode kan onderdeel uitmaken van traumatherapie en coaching.

Element Coaching & Therapie

Contact

Lies Dekkers
tel. 06-36177724
lies.dekkers@elementcoach.nl

Adres

Boerhaavelaan 50
5644 BE Eindhoven