Trauma

Wat is een trauma

Met een trauma wordt in SE bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd en blijft op de “alarmstand” staan waardoor je niet meer echt kunt ontspannen. De langdurige ontregeling die dit geeft, leidt tot allerlei lichamelijke en/of psychische klachten.

Een trauma kan o.a. het gevolg zijn van geweld, misbruik, een ongeluk, ziekte, natuurramp, oorlog, getuige zijn van een ramp, verwaarlozing, verlies van een dierbare, gemis aan steun of het ontbreken van een ouderfiguur of liefdeloze opvoeding.

Voorbeelden van symptomen van een trauma

  • Gevoel van vastzitten, onrust, onmacht, onveilig of onbegrensd voelen,
  • angst, paniek, overmatige alertheid, prikkelbaarheid
  • Depressieve gevoelens, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, concentratieverlies, geheugenproblemen, relatieproblemen, moeheid, krachtverlies in de spieren, slaapproblemen, darmproblemen
  • Dissociatie, gevoel dat deel van het lichaam niet van jou is
  • Vermijden, vergeten of ontkennen dat er iets gebeurd is of dat het belangrijk is

Element Coaching & Therapie

Contact

Lies Dekkers
tel. 06-36177724
lies.dekkers@elementcoach.nl

Adres

Boerhaavelaan 50
5644 BE Eindhoven