Privacy beleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende coach of therapeut een dossier aanleg.
Ik voldoe aan een wettelijke plicht opgelegd door de wet AVG (algemene verordening bestandsbescherming) en WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Bij coaching is de bewaarplicht minimaal 7 jaar en bij therapie wordt het dossier gezien als medisch dossier en is de bewaarplicht wettelijk 20 jaar. Uw dossier bevat de door u ingevulde intake vragenlijst en aantekeningen van de sessies voor eigen gebruik. Na afronding van het traject komt er een door u ingevuld evaluatieformulier bij.
U hebt recht op inzage van uw dossier.

U kunt ook verzoeken om het dossier indien het traject is afgesloten te vernietigen. Hiervoor bestaat een officieel formulier wat u bij lies Dekkers kunt aanvragen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik  heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein, alleen noodzakelijk deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandel- overeenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Naam zorgverzekering en relatienummer
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  “psychosociaal consult”
 • De kosten van het consult