Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten zijn verplicht om deze meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld: