Klachtenreglement

Klachten en Reglement Geschillencommissie

Als hulpverlener ben ik lid van de beroepsvereniging VIV, RBCZ en NOBCO en dien ik me te houden aan de gedragscode die zij voorschrijven.

Mocht u niet tevreden zijn over een behandeling, sessie of traject, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Lies Dekkers voor een gesprek. We onderzoeken samen of we tot opheldering of een oplossing kunnen komen.

Indien u hier niet naar tevredenheid uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsorganisatie VIV of NOBCO. Men onderzoekt of bemiddeling mogelijk is. Via hen wordt u op de hoogte gesteld van de verdere procedure.

Indien bemiddeling niet slaagt wordt de klacht neergelegd bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen. Hiermee voldoe ik aan de eisen van de WKKGZ

(Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg).

Element Coaching & Therapie

Contact

Lies Dekkers
tel. 06-36177724
lies.dekkers@elementcoach.nl

Adres

Boerhaavelaan 50
5644 BE Eindhoven