Werkwijze

Werkwijze

Het is mogelijk om eerst een gratis kennismakingsgesprek te plannen waarna we beide beslissen of we met elkaar door gaan. Kennismaking kan telefonisch of online en duurt een half uur. Bij de intake is het belangrijk om tot heldere coachdoelen en afspraken over het traject te komen. De intake kan plaatsvinden in de praktijkruimte of indien wenselijk binnen het bedrijf waar u werkt. Voor zakelijke trajecten wordt een offerte gemaakt.

Een sessie duurt tussen 60 en 75 minuten. De afspraken worden in overleg gepland. Er is altijd een schriftelijke en mondelingen intake en een evaluatie en tussentijds wordt gewerkt met opdrachten, informatie, vragenlijsten en verslagen.

Bij een coachtraject vanuit de werkgever worden vaak afspraken gemaakt over de duur van het traject. Bij particulieren trajecten kan de cliënt elk moment stoppen en bepaalt zelf wanneer het traject klaar is.

Lies gebruikt diverse methodes uit de psychologie en coachtechnieken zoals Progressiegericht coachen, Motiverende gespreksvoering, Voice Dialoque,  Kernkwadranten, Cognitieve Gedragstherapie: Acceptance and Commitment Therapy, Emotioneel Lichaamswerk, Somatic Experiencing en NARM (traumawerk), EMI, Ontspanningstechnieken en Mindfulness.

Element heeft een eigen professionele praktijkruimte in Eindhoven.

Beroepsverenigingen

Lies is aangesloten bij de beroepsverenigingen VIV,  RBCZ en is Senior Coach bij de NOBCO & EMCC en voldoet daarmee aan diverse Europese kwaliteitseisen.

Zorgverzekeringen

Bij diverse Zorgverzekeringen is gedeeltelijke vergoeding mogelijk indien u aanvullend verzekerd bent. Kijk bij uw eigen polis bij Complementaire zorg.

 • Menzis.
 • CZ groep
 • VGZ groep
 • Achmea groep
 • Zilveren Kruis
 • Nationale Nederlanden 

Relevante opleidingen

 • Somatic Experiecing (lichaamsgerichte traumatherapie) 
 • NARM 
  (gericht op ontwikkelingstrauma)
 • Polyvagaal theorie in therapie
 • Acceptance and Commintment Therapy 
 • Eclectische Gezondheidsbegeleiding 
  (Health coach)
 • Lichaamsgerichte Coachopleiding 
 • Motiverende Gespreksvoering
 • Oplossingsgericht coachen
 • Voice Dialoque
 • Diverse trainingen en workshops

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching richt zich op vragen over zingeving & bezieling, vitaliteit & gezondheid, stress & burn-out, lastige emoties (boosheid, verdriet, angsten),  erge dwang of controle, omgaan met grote veranderingen of lastige keuzes, werkgerelateerde vragen of traumaverwerking.

Professionele coaching

Element Coaching begeleidt managers en medewerkers bij het vinden van antwoorden op vragen, het zien en benutten van meer mogelijkheden, het bewust keuzes maken en richting geven aan je werk. Dit betekent het ontwikkelen van jezelf als mens en werknemer.